| ข่าวประชาสัมพันธ์


22

ก.พ. 61

ประกาศ เปิดรับบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รายละเอียด

01

ธ.ค. 60

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด มีอยู่ด้วยกัน 7 มาตราการ | รายละเอียด

| ดูทั้งหมด

| ข่าวกิจกรรม


ประชุมหารือแนวทางและเสนอแนะข้อคิดเห็นการพัฒนาเกษตรอินทร์ เพื่อเชื่อมโยงด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด พร้อมนี้ได้จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 28 กันยายน 2561 | รายละเอียด

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมทบทวนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดกับ สทนช.สำนักงานทัรพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีแผนที่จะลอกคลองต่างๆตามแผนการ

วันที่ 27 กันยายน 2561 | รายละเอียด

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการพัฒนาความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 กันยายน 2561 | รายละเอียด

| ดูทั้งหมด

| ติดตามข่าวสาร


สำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์

...

นายณัฐชัย พวงสมบัติ

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์

...

นายเกียรติศักดิ์ กายสุต

รองประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์ คนที่ 1

...

นายสุทัศน์ ดิษสละ

รองประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์ คนที่ 2

...

นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์